Výzva

Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s., Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na dodejce dvou shodných automobilů.

Počátek běhu lhůty začíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění Výzvy na webových stránkách společnosti a odesláním osloveným uchazečům, tj. dne 11.3.2017.

Konec lhůty pro podání nabídek 23.3.2017 do 12:00 hodin.

Veškeré informace lze najít v příloze této výzvy.

 

Členství v APSS

Od března 2016, je Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s. členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Děkujeme za přijetí a budeme se snažit být řádným členem. 

Sebeobrana pro seniory

 

Seniorům ve Vlachově Březí  byla určena přednáška na téma „sebeobrana,“ témat jsme ale probrali mnohem více.

Základem byla problematika domácího násilí a trestné činnosti, přiblížili jsme si formy i možnosti pomoci ohroženým lidem. Probrali jsme také sociální služby dostupné na Prachaticku, všichni zúčastnění si pak odnesli informační materiály včetně kontaktů na místní organizace.

Přednáška na téma první pomoc

Dne 30. 9. 2015, proběhla ve Vlachovo Březí přednáška pořádaná ČČK, na téma PRVNÍ POMOC. Přednáška přinesla mnoho zajímavých informací a byla i možnost vyzkoušet si umělé dýchání na ,,Andule''. Při přednášce asistovali žáci, kteří prokázali velmi dobré odborné znalosti. Děkujeme.

Stránky