Členství v APSS

Od března 2016, je Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s. členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Děkujeme za přijetí a budeme se snažit být řádným členem. 

Sebeobrana pro seniory

 

Seniorům ve Vlachově Březí  byla určena přednáška na téma „sebeobrana,“ témat jsme ale probrali mnohem více.

Základem byla problematika domácího násilí a trestné činnosti, přiblížili jsme si formy i možnosti pomoci ohroženým lidem. Probrali jsme také sociální služby dostupné na Prachaticku, všichni zúčastnění si pak odnesli informační materiály včetně kontaktů na místní organizace.

Přednáška na téma první pomoc

Dne 30. 9. 2015, proběhla ve Vlachovo Březí přednáška pořádaná ČČK, na téma PRVNÍ POMOC. Přednáška přinesla mnoho zajímavých informací a byla i možnost vyzkoušet si umělé dýchání na ,,Andule''. Při přednášce asistovali žáci, kteří prokázali velmi dobré odborné znalosti. Děkujeme.

Služba

Dne 29. 10. 2014 byla Společnosti sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s. zaregistrována služba: Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, § 66  zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Tuto službu bude společnost poskytovat pro seniory z Vlachova Březí a přilehlého okolí od 1. 1. 2015

Stránky