Divadlo v Týně nad Vltavou

26. 7. 2017 byli členové Svazu důchodců Vlachovo Březí v Týně nad Vltavou na otáčivém hledišti, kde shlédli představení Noc na Karlštejně. Takto shrnula zážitky paní Zdenka Florianová:

Výzva

Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s., Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na dodejce dvou shodných automobilů.

Počátek běhu lhůty začíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění Výzvy na webových stránkách společnosti a odesláním osloveným uchazečům, tj. dne 11.3.2017.

Konec lhůty pro podání nabídek 23.3.2017 do 12:00 hodin.

Veškeré informace lze najít v příloze této výzvy.

 

Členství v APSS

Od března 2016, je Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s. členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Děkujeme za přijetí a budeme se snažit být řádným členem. 

Sebeobrana pro seniory

 

Seniorům ve Vlachově Březí  byla určena přednáška na téma „sebeobrana,“ témat jsme ale probrali mnohem více.

Základem byla problematika domácího násilí a trestné činnosti, přiblížili jsme si formy i možnosti pomoci ohroženým lidem. Probrali jsme také sociální služby dostupné na Prachaticku, všichni zúčastnění si pak odnesli informační materiály včetně kontaktů na místní organizace.

Stránky