Výzva k podání nabídky

Zadavatel, Společnost sv. Zdislavy z Lemberka, zastoupené Mgr. Věrou Šicnerovou, vyzývá k podání nabídky podle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (vydání 1.9.) Ministerstva pro místní rozvoj na plnění zakázky malého rozsahu na stavební práce (nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění) Předmět zakázky: Stavební  úpravy pro změnu užívání v části stavby Komunitní a pobytové zařízení Markéta Vlachovo Březí č.p. 409, 1. etapa Komunitní centrum.

Divadlo v Týně nad Vltavou

26. 7. 2017 byli členové Svazu důchodců Vlachovo Březí v Týně nad Vltavou na otáčivém hledišti, kde shlédli představení Noc na Karlštejně. Takto shrnula zážitky paní Zdenka Florianová:

Výzva

Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s., Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na dodejce dvou shodných automobilů.

Počátek běhu lhůty začíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění Výzvy na webových stránkách společnosti a odesláním osloveným uchazečům, tj. dne 11.3.2017.

Konec lhůty pro podání nabídek 23.3.2017 do 12:00 hodin.

Veškeré informace lze najít v příloze této výzvy.

 

Členství v APSS

Od března 2016, je Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s. členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Děkujeme za přijetí a budeme se snažit být řádným členem. 

Stránky